„Numeroloogia järgi on 2021 kosmiline aasta nr 5. See aasta muudab inimesed enam rahutuks ja närviliseks kui ükskõik milline muu aasta. Väga muutlik, täis ootamatusi ja üllatusi,“ kommenteerib üle 30 aasta numeroloogiaga tegelenud Timo Reinpal.

Kosmilised ehk universaalsed aastad väljendavad seda, mis tuleb meieni väljapoolt, mis mõjutab meid läbi ühiskondlike tegurite. Riikide, ettevõtete ja muude ebaisikuliste tegemiste käekäiku või mõjutusi on soodus uurida läbi kosmilise aasta võngete. Individuaalseid vibratsioone on parem jälgida aga läbi isiklike aastavõngete. Kuid kahepeale kokku määravad nad üsna täpselt ära, mil viisil mingi aasta peaks inimest mõjutama, kas soodustama tema isiklikku arengut või vastupidi takistama. Inimene võib iseenda jaoks tajuda, et isiklik aasta on hea, kuid kõik, mis tuleb väljapoolt, läbi teda ümbritseva maailma, läbi teiste inimeste, kipub takistusi looma. See ärritab ja tõstab pingeid ning siis hakatakse vaistlikult otsima uusi väljavaateid, mis aitaksid edukamalt toime tulla. On oluline teada, kas kosmiline ja isiklik aasta toetavad teineteist või mitte. Nende koosmõju ei maksa alahinnata ja tuleb alati vaadelda üheaegselt kui ühte tervikut.

„Kosmiline aasta 2021 toob meie ellu liikumist, rahutust, emotsionaalsust ja vajadust muuta oma elus midagi uueks, raputada endalt 2020. aasta staatilisus ning hakata vaatama elule uue, särava pilguga. Aasta 2021 tõotab tulla uudishimulik, aktiivne, suhtlemisaldis, edasipürgiv ja kaubanduslik. Aasta tuleb progressiivne, liberaalne ning avatud kõigele uuele. Info on siin peamine märksõna, nii heas kui halvas. Samas on see väga kõikuv aasta: täna pukis, homme poris!

2021 on soodus aeg millegi muutmiseks, teiseks tegemiseks, kuid päris uue asja alustamiseks siiski mitte kõige jõulisem. Pigem jätkub juba alustatu muutmine ja areng teise nurga alt. Kuigi järgmine aasta võib tulla väga hüplik ja muutlik, on see siiski dünaamiline ja energiarikas,“ kirjeldab Timo Reinpal aasta jõujooni.

Inimeste isiklikud aastad mõjuvad ühe kalendriaasta jooksul nagu kosmilised aastadki, kuid annavad tunda erinevalt. Nimelt toimivad nad sisemise tunnetusena, kuidas meie isiklikult tajume aastas toimuvaid sündmusi ja mil viisil me reageerime neile, mida ligi tõmbame ja kuidas need kogemused meis süvenevad ning kuidas me saadud pinge najal aasta jooksul tegutseme. Seega on isiklik aasta privaatsem, isiklikum kui kosmiline aasta, mis mõjub kõigile inimestele üheaegselt, tuues sündmusi ja mõjutusi välismaailmast. Oluline on nende kahe aasta omavaheline läbisaamine, kas nad esindavad vastastikku harmoonilisi jõude või vastupidi, ajavad elu käärima ning ajendavad tegutsema, et pingetest vabaneda ning muuta oma elus midagi teile olulisel määral uueks.

Isiklikud aastad hakkavad mõjuma natuke varem kui kosmilised aastad. Nimelt võite tähelepanelikumal vaatlusel tajuda, et juba oktoobrist hakkab miski teie elus muutuma. Ilmnevad esimesed tundemärgid saabuvatest muutustest. See on kui kerge tuuleiil, mis toob uut hõngu ning värsket tundmist millegi uue saabumise kohta teis endis. Kui kosmilise aasta mõju algab kalendriaasta jaanuarist, siis isiklik aasta hakkab endast märku andma juba lõppeva aasta oktoobrist. Jaanuaris aga saate kindlasti aimu, milliseks kujuneb teile algav aasta. Jaanuari kuu on kui kiire eessõna tervele saabuvale aastale.

Pikemalt sellest, milline on sinu isiklik aasta 2021, milliseid võimalusi see pakub ja kuidas seda potentsiaali kõige paremini kasutada saad lugeda Timo Reinpali raamatust „Numeroloogiline mandala. Numbrite mõjud meie igapäevases elus“.