See soov on ju iseenesest väga ilus. Kahjuks ei ole aga selle tagajärjed alati positiivsed.

Vanemad, kes on otsustanud elada laste pärast koos ka peale seda, kui nende omavahelised suhted enam ei toimi, ei pruugi alati teha lapsi õnnelikuks ning ei suuda neile tagada ka turva- ja kindlustunnet.

See, mis tegelikult aset leiab, võib olla hoopis vastupidine sellele, mida nad soovivad.

Esiteks, lapsed näevad kõike

Tahavad lapsevanemad seda või mitte, aga laste jaoks on nad esimesed inimesed, kellest teistega suhtlemisel eeskuju võtta.

Lapsed näevad väga hästi vanemate omavahelist suhtlemist ja õpivad sellest. Nad näevad ja kuulevad olenevalt olukorrast oma vanemate vahelist austust, põlgust, viha, armastust, huvipuudust või ükskõiksust.

Lisaks sellele jäljendavad lapsed suurepäraselt oma vanemaid ja juba seetõttu peaks nende juuresolekul väga hoolikalt oma käitumist ja väljaöeldud sõnu kontrollima.

Teiseks, tekivad erinevad tülid ja vaidlused ning mitte alati vaid elukaaslasega

Lapsed leiavad alati ühe vanematest, keda tülide korral süüdistada. Sageli hakkab laps üht vanemat rohkem kaitsma kui teist. Sellist situatsiooni kohtab tihti lahku minevate perede juures.

Veel hullem on, kui lapsed hakkavad vanemate tülidse iseennast süüdistama. See mõjutab oluliselt nende enesehinnangut, tekitab süütunnet ja rahutust ning võib lõppeda depressiooniga.

Kolmandaks, lapsed elavad pidevalt konfliktses situatsioonis

Paljud täiskasvanud arvavad, et lapsed ei tunneta peres olevaid pingeid, sest see ei ole ju otseselt nendega seotud. Tegelikult on see vale.

Kui laps peab nägema pealt vanemate tüli või tunnetab õhtusöögi ajal õhus pingeid, siis tegelikult saab ta palju rohkem aru kui keegi arvatagi oskab ja see puudutab teda väga tugevalt.

Normaalsetest tülidest ei pääse ükski pere ja see on hoopis teine teema. Aeg ajalt ettetulevad lahkhelid õpetavad lastele, kuidas leppida, andestada ja teha järeleandmisi. Kui kodu hakkab aga üha rohkem muutuma sõjatsooniks, siis ei ole enam võimalik lastel end seal hästi ja turvaliselt tunda.

Õpeta oma lastele, mis on eneseväärikus, iseseisvus ja normaalne suhtlemine ning ühel päeval on nad sulle selle eest tänulikud!

Allikas: Kodused Lood