"Kuidas majandada oma elu lapse kõrvalt ja kumb vanem peaks võtma vanemahüvitise? Valikuvõimalus on, kas võtta see naise nimele või mehe, aga see pole sugugi mitte kerge valik, sest mõlemad variandid omavad teatavat pahupoolt.

Aga enne kui need kõik naised, kel pole lapsi või on lapsed saanud aastate ja lausa aastakümnete eest hakkavad mind n-ö kividega loopima, siis mõelge. Kui teil oleks valida X-summa vs 2 korda X-summa, siis milline oleks teie valik? Teil on võimalus anda oma lapsele rohkem, teil on võimalus pakkuda oma lapsele rohkem. Ma ei ütle, et raha on kõige olulisem, sest kui see oleks, siis ei saaks ma seda last üldse, aga raha on siiski oluline.

Niisiis mul on valida, kas olla töölt lapsehooldupuhkusel ja saada kaks korda vähem vanemahüvitist ja omada haigekassat või kirjutada lapsevanemahüvitis mehe nimele, saada rohkem „palka“ lapse pealt, elada paremini, pakkuda rohkem, aga mul puudub haigekassa ja töökoht.

Ma leian, et see valik ei ole kerge ja tegelikult on see lausa ebaaus meie, naiste suhtes.

Me oleme olukorras, kus mehed teenivad naistest rohkem. Jaa, muidugi on erandeid, aga suurem osa meestest saab naistest rohkem palka ja seda isegi samal ametipositsioonil töötades. Ma tunnen siin ülekohut. Ja kui me nüüd selle olukorraga edasi liigume, siis tore, et meil on võimalus võtta mehe nimele vanaemahüvitis, aga meilt võetakse vastutasuks stabiilne töökoht, mis meid peale lapsehoolduspuhkust tagasi ootab. Mulle isiklikult meeldib, kus ma töötan. Mulle meeldivad need inimesed, kes mind seal ümbritsevad ja ma tuleksin siia hea meelega tagasi, aga praegu leian, et raha kaalub siinjuhul pisut üle.

See tähendab, et kui jõuab kätte päev, mil hakkame saama vanemahüvitist, tuleb meil see määrata mehe nimele, tema saab käia uhkelt oma igapäevasel ja kindlal töökohal edasi, mina pean andma sisse lahkumisavalduse ja lõikama läbi justkui igasuguse seoses oma praeguse töökohaga. Kõigele lisaks pean võtma end töötuna arvele, sest muidu jään haigekassast ilma ja siis ühel päeval, kui mul on aeg oma lapse kõrvalt tagasi tööle naasta, tuleb mul alustada uuesti, sest keegi ei kohusta mu endist tööandjat mind tagasi võtma, sest olen ju vabatahtlikult lahkunud. See tundub hirmutav juba praegu.

Ehk siis kui kellelgi jäi arusaamatuks, siis naised, kes määravad mehe vanemahüvitise saajaks, peavad olema samal ajal töötud ja kui nad on töötud, puudub neil haigekassa."