„Eesti inimesed arvavad, et laste majanduslik olukord saab olema parem kui neil endil. Vaid 7 protsenti vastanutest oli seisukohal, et nende laste rahaline olukord saab olema halvem. Euroopas keskmiselt oli selles küsimuses pessimiste tervelt 20 protsenti, nii et Eesti tõuseb siin positiivselt esile,“ ütles Intrumi Baltikumi tegevdirektor Ilva Valeika pressiteates.

Laste paremasse rahalisse tulevikku usub Eestis 58, Lätis 51 ning Leedus 35 protsenti vastanutest.

Valeika sõnul võib oma roll olla selles, et Eesti tarbijad vaatavad tulevikku optimistlikult, sest vaid 37 protsenti arvab, et nõrgem Euroopa Liit avaldaks negatiivset mõju nende majanduslikule olukorrale — Euroopa keskmine on siin 44 protsenti.

Eesti uuringus osalenutest oli 46 protsenti (Euroopas 47 protsenti) nõus, et nad peavad oma lapsi rahaliselt toetama, kui nood kodust välja kolivad ning 23 protsenti (Euroopas 30 protsenti) tunnistas, et rahalistel põhjustel ei saa nende lapsed kodust välja kolida nii vara, kui nad sooviksid. Vastanutest 56 protsenti (Euroopas 63 protsenti) oli siiski eelnenud kuue kuu jooksul laenanud raha või kasutanud krediitkaardi kogu vaba limiiti selleks, et osta midagi oma lapsele.