Mulle meeldib see viimane pool rohkem ja see tundub ka õigem, sest tegelikkuses ON ÜKSTEISELE PÜHENDUMINE (NII HEAS KUI HALVAS) VÕIMALIK AINULT SIIS, KUI SEDA TEEVAD KAKS TÄIESTI VABA INIMEST. Mulle meeldib Anatoli Nekrassovi mõte, et paarisuhe on inimese arengu teine staadium. Paarisuhe, ütleb Nekrassov, on just nimelt selleks, et kasvada ja areneda. Seetõttu, nagu olete ehk ka ise märganud, satume enamasti ikka kokku inimestega, kes panevad meid oma mugavustsoonist välja astuma.

Näiteks mees, kes armastab üle kõige seda, et tal pole ühtki kohustust, et ta võib, kui soovib, olla igal õhtul erineva naisega ja otsida pidevalt uut põnevust ja adrenaliini, satub kokku naisega, kes väärtustab üle kõige perekonda ja suhet ning on valmis ohverdama kõik selle nimel. Need kaks võivad nüüd üksteist õnnetuks teha või — kui nad suudavad olla piisavalt teadlikud ja armastavad — võivad nad mõlemad kasvada tõelisse vabadusse.

Mehe kasvukoht on saada poisist meheks. Selleks tuleb tal õppida võtma vastutust ja saada võimeliseks pühenduma. Paradoksaalselt ei ole mehe elu praegu vaba, sest ta kardab pühendumist, kuid samas tunneb teatud tühjust ja otsib sellele täidet. Nii kaua, kui ta vastutust võtma ei õpi ja pühendumist kardab, seda täidet ei tule. See ei tähenda, et ta PEAB kohe paarisuhte ja pühendumise valima, kuid ta peaks olema suuteline ja julgema seda teha. Mehe kohta, kes seda ei suuda ega julge, ütleb Nekrassov “psühholoogiliselt sündimata mees” ehk teisisõnu see mees on veel poiss.

Samas naise ülesanne on areneda olema vabam. Naise ülesanne ja kasvukoht on leida oma ISIKLIK ELU, omaenda väärtus, eneseteostus ja eneseküllasus ka VÄLJASPOOL SUHET. See naine peab õppima pühenduma iseendale enne, kui ta saab pühenduda kellelegi teisele või suhtele. Ka see naine ei ole tegelikult vaba suhtesse astuma, sest tema teeb seda vajadusest suhte kaudu tunda oma väärtust, end teostada, leida pühendumisobjekt. Nõnda jääb ta suhtest sõltuma ning mehe käitumine hakkab tema jaoks olema hävitavaks kõverpeegliks, kust ta arvab peegelduvat tema enda väärtust.

Tegelikkuses on mehe käitumisest tulenev valu tema elus aga selleks, et ta võtaks vastutuse enda eest ning leiaks viisi kas suhet parandada (mis nõuab muidugimõista mõlema poole panust ja vastavat soovi) või astuda sellest välja, kui see ei toeta tema arengut inimesena ja avanemist naisena. Naine peab astuma välja passiivse tüdruku, agressiivse ema või õilsa kannataja rollist ja võtma oma elu ohjad enda kätte.

Kui need kaks võtavad mõlemad vastutuse ISEENDA ARENGU eest, võtavad vastu selle ülesande ja kasvukoha, mille see suhe kummagi ellu on toonud, ning valivad kokku jääda ja pühenduda ka teise inimese heaolule, siis saab ka nende suhe õitseda ja muutuda mõlema jaoks armastusekantsiks ja turvaliseks kasvulavaks. Nüüd saavad need kaks üksteist oma arenguteel toetada, mitte tegeleda püüuga üksteist muuta iseendale sobivaks („kui ta vähem näägutaks, meeldiks mulle rohkem kodus olla“; „kui ta pidevalt ringi ei aeleks, tunneksin end armastatuna“). Nüüd saavad nad valida üksteist, sest on õppinud valima iseennast.

Nüüd on nad võimelised üksteisele ütlema: „Ma tahan teha Sind õnnelikuks. Sinu heaolu on mulle oluline. Ma hoolin ja selle pärast olen valmis Sinu heaks midagi tegema või tegemata jätma, muutuma kui vaja.“ Nüüd on need sõnad on TÕELISED, sest tulevad vabadusest, mitte sunnist, hirmust ilma jääda või püüust midagi saada. Nüüd on valik olla koos kohe vaba inimese vaba valik, sest nad teavad, et koos kasvavad ja saavutavad nad oma arengus inimesena, MEHENA JA NAISENA hoopis rohkem kui eraldi. Nad on pühendunud tõelisele ja ausale isiklikule arengule samavõrd kui üksteisele ja suhtele.

Selline pühendumine on samm vabadusse, mitte vastupidi. Ja selline liit on armastuseliit. Sest armastus on vaba.

Avanen tunnete täiusse
Sukeldun külluse kaevu
Minetan kogu näivuse
Muud kui tõde ma nägema enam ei vaevu

Avanen armastuse atmosfääri
Võrsun vabaduse võnkeis
Olen Sinu, sest mu armastust Sa üleni väärid
Ma oma teele ei sea enam tõkkeid

Ma usaldan elu ja usaldan Sind
Jätan rahus valu ja puuduse
Ma enam ei kahtle ega küsi, mis hind
On sellel, kui kingin Sul truuduse

Sest ma tänaseks tean, kui räägib süda
Olen tundnud seda, mil pole hinda
Ma tänaseks tean, mis on päriselt püha
Iga rakuga tajun, kui on vabadus see, mis täidab rinna

Ma ütlen Sulle „jaa“
Sest tean, see teeb mind vabaks
Ma ütlen „jaa“, sest ma saan
Nüüd armastusse võin anda end
Kartmata midagi kaotada

Ma saan olla Sinu,
sest ma olen vaba

Kui tunned, et soovid mõne küsimuse või teemaga tegeleda terapeudi abiga või lihtsalt rääkida, siis minuga saab kontakti Facebookis või kirjutades magdalatherapy@gmail.com. Rohkem luulet ja tekste näeb blogis: flamefeminine.blogspot.com.