PÄIKE — ROLL ELU NÄITELAVAL

Ilma Päikeseta poleks elu Maal ja see on ka sünnikaardis kõige tuntum tegelane. Ka need, kel astroloogiaga eriti kokkupuudet pole, teavad oma päikesemärki. Kui räägime Sõnnidest või Neitsitest, siis räägime tegelikult sodiaagimärgist, kus asus sündides Päike. Jah, see on tõesti käimalükkav jõud ja energia, mida vajame ellu jäämiseks, kuid mitte kõik sama päikesemärgi esindajad ei käitu alati ühtemoodi. Teiste taevakehade asetus loob täiesti erineva taustsüsteemi ja seepärast on mõne inimese jaoks keerulisem oma põhiolemust ehk päikesemärgiga seostuvaid omadusi välja tuua.

Päikese asetus näitab sünnikaardis kõige tüüpilisemat käitumismustrit ja ka ootusi elule. Me mõtestame oma maailma sellest lähtuvalt. Kui näiteks Jäära jaoks võiks elu olla action-film, kus on võitjad ja kaotajad, siis Kaalude jaoks midagi hoopis romantilisemat ja Amburi elu-stsenaarium meenutaks kas seiklusfilmi, spordiülekannet või loodusdokumentaali. Päikesemärk annab aimu ka sellest, mis rolli sa elu näitelaval etendada soovid. Lõvi ei lepi muu kui peaosaga, Neitsi oleks ilmselt rahul ka assistendi rollis, Skorpionile oleks kõige mugavam olla režissöör. Peale natuuri ja maailmavaate sümboliseerib Päike sünnikaardis ka muud — hobisid, loovust, vahel ka lausa eluala. Lähedastest inimestest võib Päike tähistada isa, naiste kaardis ka meest. Päikese sodiaagimärk näitab, millega soovid silma paista ja kuidas end kehtestad. Majapositsioon näitab, kuhu suunad oma energia ning mis võiks olla elurõõmu ja enesekindluse allikaks. Kuldne ja särav Päike viitab valdkonnale, kus sa tunned end kuninga või kuningannana. Päike on Lõvi sodiaagimärgi valitseja.

KUU — HINGE PEEGEL

Kuu ise valgust ei kiirga, küll aga peegeldab talle langenud valgust. Niisamuti näitab ta ka sünnikaardis, kuidas sa reageerid välistele sündmustele. See on instinktiivne käitumine, mis võib vahel ennastki üllatada. Mineviku ja varajase lapsepõlve sümbolina toob ta ammutoimunu ja vahepeal unustatu ühe hetkega jälle päevakorda. Mälestuse vallandajaks võib olla heli, lõhn, pilt või midagi muud. Kuu väljendab sageli tujukust, muutlikkust ja hooajalisust, mille ilmekaks väljenduseks on tõus ja mõõn. Nii on ka sünnikaardis see ala, kus Kuu pesitseb, sageli muutuste pöörises ja sõltub küllaltki palju meeleoludest. Samas saab öelda, et just selle valdkonna õnnestumised ja ebaõnnestumised mõjutavad omakorda tujusid. Kuu asend sünnikaardis näitab, kuidas sa mugandud elu loomuliku voolu ja kulgemisega — kas sulle on loomuomasem ja seega kindlam alguses olukorda kõrvalt jälgida (näiteks Vähi Kuu), teha võimalikult palju ettevalmistusi (Neitsi Kuu) või minna kohe rõõmsalt uuega kaasa (Veevalaja Kuu). See on sinu mugavustsoon — harjumuspärane käitumismall ja viis turvatunde saavutamiseks. Sõnni Kuu võib otsida lohutust söögist, Kaalude Kuu aga ilusatest asjadest, Kaljukitse Kuu hoopis tööst. Tavaliselt näitavad inimesed samal moel välja ka hoolivust oma lähedaste suhtes. Kas see neile sobib, sõltub juba nende sünnipärasest Kuust. Kui Päike tähistab sünnikaardis isa ja üldse meesenergiat, siis Kuu seostub emalikkuse, perekonna ja koduga. Kuu on Vähi sodiaagimärgi valitseja.

MERKUUR — SÕNUMITOOJA

Merkuur on Päikesele kõige lähemal olev planeet ja seepärast ei saa ta ka sünnikaardis Päikesest kuigi kaugel olla — kõige rohkem kõrvalmärgis. Merkuur näitab kaardis, mis pakub huvi ja jutuainet. Ta sümboliseerib mõtte- ja suhtlemisviisi — kuidas sa teadmisi omandad ja kuidas neid edasi annad. Näiteks Merkuur Neitsis viitab heale analüüsivõimele, Kaksikutes dialoogi loomisele ja Lõvi märgis hoopis oskusele panna teisi end kuulama. Merkuuri positsioon sünnikaardis väljendab otsustuskiirust ja valikute kriteeriume. Näiteks kui Kaalude Merkuuri puhul on vajadus leida võimalikult õiglane lõpplahendus, siis Kalade Merkuur viitab palju emotsionaalsemale ja tujudest juhitud mõtteprotsessile. Merkuur asetseb Päikese ja kaugemate planeetide vahel ning on justkui vahelüli. Inimkehas sümboliseerib Merkuur närvisüsteemi, mis koordineerib infovahetust aju ja lihaste vahel. Seega saab öelda, et inimese põhiolemus (Päike) leiab väljenduse läbi sõnade ja liigutuste. Peale infovahetuse seostub selle planeediga ka ostumüügi protsess, õppimine ja õpetamine, liiklus ja transpordivahendid. Lähedastest inimestest sümboliseerib Merkuur vendi ja õdesid, sõpru, naabreid ja koolikaaslasi — kõiki meie esimesi suhtluspartnereid. Merkuur on Kaksikute ja Neitsi valitseja.

VEENUS — ELUNAUTLEJA

Veenus näitab sünnikaardis, mis meile naudinguid pakub. Nii nagu Merkuur, ei ole ka Veenus kuigi kaugel Päikesest ja seetõttu on tugev identiteeditunne (Päike) otseselt seotud võimega häid asju
vastu võtta. Kui sa ise end ei väärtusta, on seda ka teistel raske teha — puudutab see siis armastussuhteid ja seltsielu või oma töö eest õiglase tasu küsimist. Veenuse asukoht sünnikaardis iseloomustab suhtumist armastusse — mida armastus üleüldse sinu jaoks tähendab, kuidas sa seda välja näitad ja mille järgi teiste armastust ära tunned. Näiteks kui Veenus on Kalades, tähendaks armastus hingesugulust ja vahel isegi ohvrite toomist, Veenus Kaksikutes rohkem sõbrasuhet, kus mõlemal poolel on piisavalt vabadust. Meeste kaardis väljendab Veenus sageli tema jaoks atraktiivset naistüüpi. Näiteks kui Veevalaja Veenusega mees imetleb iseseisvaid naisi, siis Vähi Veenusega mees naudib suure tõenäosusega poputamist ja kodusoojust. Naiste kaartides sümboliseerib Veenus tema enda naiselikkust. Sünnikaardi maja, kus Veenus asetseb, viitab mitte ainult valdkonnale, mille kaudu on võimalik armastust leida, vaid ka sellele, mis kanaleid kaudu raha sinuni tuleb või sinu juurest lahkub. Näiteks Veenus kolmandas majas annab eelsoodumuse teenida raha tänu oma suhtlusoskusele ja laiale tutvuskonnale. Väga võimalik, et ka armastus tuleb sinu ellu kas koolikaaslaste, õdede-vendade või kursuste kaudu.

Veenus on ka ilu ja kunsti sümbol, seega annab see aimu võimalikest kunstiannetest ja stiilitajust. Samuti seostub ta meeleliste naudingutega — ilusate asjade, mugavuste, hea söögi (eriti maiustuste) ja joogiga ning loomulikult armatsemisega, kuid seda pigem koosmõjus Marsiga. Veenus on Sõnni ja Kaalude valitseja.

MARSS — ELLUJÄÄMISOSKUS

Marss on see jõud, mis paneb meid enda (Päike) eest seisma, oma lähedasi (Kuu) kaitsma, oma ideid (Merkuur) teoks tegema ja materiaalse heaolu või armastuse (Veenus) nimel vaeva nägema. Selle planeediga seostatakse agressiivsust, tulisust ja äkilisust, mis võib loomulikult viia konfliktide, vägivalla ja sõjani, kuid ometi jääks nii palju ilma sellise käimalükkava energiata tegemata. Isegi lapsed jääksid sündimata, sest Marss on ka seksi sümbol. Marsi märgipositsioon näitab, kuidas sa vihastad ja kas seda üldse välja näitad, majapositsioon aga seda, kus oled kõige energilisem ja kõige kergemini ärrituv. Näiteks Marss Kaljukitses plaanib ettevõtmisi pikalt ette ega vihasta tühja-tähja pärast, samas kui Lõvi Marss on tõenäoliselt üsna demonstratiivne frustratsiooni väljendamisel ja teeb kõike suurelt. Neljanda maja Marsi puhul oled võimeline tuliselt kaitsma oma lähedasi, teise maja puhul aga ilmselt oma vara. Marss oma aktiivsuses seostub ka spordi ja sportlastega ning siingi annab märgipositsioon aimu, missugused alad võiksid paremini sobida. Jääras asuva Marsi trumbiks on kiire reageering, Sõnni Marsiga sobivad paremini kokku kestvusalad. Marss seostub ka sõja ja sõduritega, igasuguse masinavärgi ja rauast esemetega, kuid tulisuse tõttu tulekahju, palaviku ja põletikuga. Meeste kaardis väljendab Marss viisi, kuidas ta oma mehelikkust väljendab, naiste omas aga mehetüüpi, kes on tema jaoks ligitõmbav. Salapära ja kirglikkus võtavad jalad nõrgaks neil, kelle Marss on Skoprionis, samas aga viitab Veevalaja Marss nõrkusele veidi eemalolevate meeste suhtes, kelle tunnetes ei saa iial päriselt kindel olla. Marss on Jäära sodiaagimärgi valitseja.

„Astroloogia õpetuse” autor Triin Tobber on Eesti Astroloogide Liidu liige. Astroloogia õpetajana põhinevad tema teadmised aastatepikkusel nõustamispraktikal ning Suurbritannia ja Austraalia astroloogiakoolides kogutud teadmistel.