• Radiaator võib olla ummistunud — Eesti lubjarikas vesi tekitab radiaatoris katlakivi, mistõttu küttekeha soojusväljastus väheneb. Antud juhul pakub probleemile leevendust küttesüsteemi läbipesu, kuid üle 15 aasta vanuse küttekeha puhul ei pruugi läbipesu aidata.
  • Radiaatori ventiil on kinni — tuleb avada ventiil.
  • Radiaatorisse on sattunud õhku — õhk piirab küttevee ringlust. Õhu saab välja lasta õhutusventiili kaudu.
  • Radiaator on ebaühtlaselt soe — põhjuiseks on kas ummistumine või väike küttevee tsirkulatsioon. Teisel juhul tuleb pöörduda küttesüsteemi haldaja poole.
  • Radiaatori võimsus ei ole antud ruumile piisav (küttekeha on valitud liiga väike).
  • Küttesüsteemi ei ole paigaldatud tsirkulastioonipumpa või on küttevee ringlemise suund vale — tuleb konsulteerida küttesüsteemi haldaja või santehnikuga.
  • Termostaatventiil on umbes — tuleb konsulteerida küttesüsteemi haldaja või santehnikuga.

Loe, mida teha, kui radiaator on hoopis külmunud või kuidas üldse koju õiget radiaatorit valida, portaalist Kodus.ee.