Kui vaimne ülekoormus valitseb teie elus rohkem kui ühes valdkonnas, võib olla keeruline otsustada, millest alustada. Selles peatükis käime läbi ühesuguse protsessi kõigi nelja valdkonna kohta, et jõuaksite järeldusele, millise kallal tahate tööle hakata ja kuidas seejärel edasi minna. Võite selle peatüki juurde igal ajal tagasi pöörduda ja kasutada väikeste sammude jõu meetodi tööriistu mõnes teises elu valdkonnas.

Oluline on oma vastused ka väikeste sammude päevikusse üles kirjutada. Ärge nähke liialt vaeva, pange lihtsalt mõne sõnaga kirja, mis teile pähe tuleb.

Suhted

Teie suhete kvaliteet mängib elutähtsat ja kriitilist rolli teie elukvaliteedis tervikuna, teie tervises ja heaolus. On tähtis aeg-ajalt järele mõelda, kas teie väikesed tegevused suhete raames juhinduvad teie sügavaimatest väärtustest või peegeldavad pelgalt teie soovimatuid emotsioone.

Seitse küsimust, mida endale suhete kohta esitada

Kui loete neis küsimustes sõnapaari „otsustavad suhted”, on esialgu kõige parem arvestada vahest üht-kaht olulisemat suhet oma elus. Võite alati esitada küsimuse uuesti ka mõne teise suhte kohta.

 1. Ideaalses maailmas, kui lähtuksite ainult oma väärtustest, kuidas te näeksite end suhetes käitumas? Kirjeldage nii üksikasjalikult kui võimalik, kuidas see käitumine välja paistaks ja sisimas tunduks.
 2. Kas teie elus on praegu või on kunagi olnud keerulisi suhteid? (Enamikul meist on olnud vähemalt mõni selline.) Kas märkate selget mustrit, kuidas te neis käitu(si)te?
 3. Skaalal ühest kümneni, kui rahul te olete oma otsustavate suhetega? Otsustavad suhted on näiteks armusuhted, vanema-lapse, õe-venna, sõbra- või töösuhted.
 4. Skaalal ühest kümneni, kuivõrd te usute end otsustavates suhetes käituvat oma väärtuste järgi? Üks tähendab, et teie väärtused ei ilmne teie käitumises kuidagi; kümme tähendab, et isegi kui suhted on keerulised, võite olla kindel, et käitute alati täielikult oma väärtuste järgi.
 5. Kuidas mõjutaks teie üldist elukvaliteeti, kui jätkaksite oma suhetes käitumist samamoodi, nagu seda praegu teete? Mõelge, millised on teie käitumise tagajärjed kohe, lühikeses, keskmises ja pikas perspektiivis.
 6. Kuidas mõjutaks teie üldist elukvaliteeti, kui muudaksite oma käitumist olulisemates suhetes? Mõelge, millised on teie käitumise tagajärjed kohe, lühikeses, keskmises ja pikas perspektiivis.
 7. Skaalal ühest kümneni, kui oluliseks peate tegelda selle valdkonnaga esimesena, enne ülejäänud kolme valdkonna juurde asumist?


Eesmärk ja panus

Me kõik tahame tunda, et meil on elus eesmärk ja et oma tegudega panustame ka millessegi muusse peale iseenda. Eesmärk ja panustamine võivad hõlmata palgatööd ja akadeemilisi õpinguid. Kuid need võivad tähendada ka vabatahtlikku tööd, õppimist veebikursuste vahendusel ja selliseid tegevusi nagu kirjutamine või muud loomingulised pürgimused.

Seitse küsimust iseendale eesmärgi ja panustamise kohta

 1. Mis tekitab teis tunde, et teie tegudel on eesmärk ja et annate millessegi oma panuse? Kui teile midagi viimasest ajast meelde ei tule, meenutage mõnd hetke minevikus, mil tundsite suurt rahuldust sellest, mida tegite.
 2. Kelle eesmärke ja panust maailma asjadesse te imetlete? Mõnikord on raske iseenda elus seda osa ära tunda, nii võib olla abiks, kui tuletada meelde võimalikke eeskujusid, et saada selgust, mida te tähtsaks peate.
 3. Skaalal ühest kümneni, kui rahul te olete praegu oma eesmärgi täitmise ja panusega maailma asjadesse? Üks tähendab, et tunnete, nagu teie tegevusel puuduks iga­sugune suurem tähendus, mõte ja panuse mõõde; kümme tähendab, et teie eesmärgi täitmise ja panustamise vajadus on täidetud.
 4. Skaalal ühest kümneni, kuivõrd lähtuvad teie eesmärkidele ja panustamisele suunatud teod ja tegemata­jätmised teie väärtustest? Üks tähendab, et teie väärtused ei ilmne ega paista kuidagi välja; kümme tähendab, et tegutsete oma väärtustega täielikus kooskõlas. (Palun võtke arvesse, et eesmärgi ja panustamise valdkonnas esineb väga vähe kümneid. Enamikul meist on täitumata unelmaid, mida tahaksime tegelikult ellu viia, aga ometi kuulame oma sisemist ülehoolitsevat lapsevanemat, kes püüab alati ohte minimeerida.)
 5. Kuidas mõjutaks teie üldist elukvaliteeti, kui jätkaksite eesmärkide ja panustamise vallas senist käitumist? Mõelge, millised on teie käitumise tagajärjed kohe, lühikeses, keskmises ja pikas perspektiivis.
 6. Kuidas muudaks teie üldist elukvaliteeti, kui muudaksite oma käitumist eesmärkide ja panustamise vallas? Mõelge, millised on teie käitumise tagajärjed kohe, lühikeses, keskmises ja pikas perspektiivis.
 7. Skaalal ühest kümneni, kui oluliseks peate tegeleda selle valdkonnaga esmajärjekorras, enne ülejäänud kolme peamise eluvaldkonna juurde asumist?


Tervis ja heaolu

Väide, et hea tervis on ülim rikkus, peab suuresti paika. Kui teil on kunagi olnud kas füüsilise või vaimse tervise tagasi­lööke, siis olete kogenud, kuidas teie arusaam iseendast, teistest ja ümbritsevast maailmast sõltub oluliselt tervisest või selle puudumisest. Meie füüsiline tervis ja psüühiline heaolu jätavad pitseri kõigile teistele elu osadele.

Seitse küsimust iseendale tervise ja heaolu kohta

 1. Mida tähendab teie jaoks ideaalne füüsiline tervis ja psüühiline heaolu? Vastamist lihtsustab mõtlemine sellele, kuidas te selle teiste või enda juures ära tunnete.
 2. Kui vaataksite videot endast, kus tegutseksite oma parimas füüsilises vormis, siis milline see oleks? (Paljudel on ettekujutus ideaalsest tervisest ja heaolust, mis pole meist sõltumatutel asjaoludel meile kättesaadav, niisiis on oluline olla üldjoontes realistlik, arvestades oma praegust eluolu.) Olge nii praktiline kui võimalik.
 3. Skaalal ühest kümneni, kui rahul olete praegu oma tervise ja heaoluga? Üks tähendab, et tunnete end nii kehaliselt kui ka vaimselt täiesti ebatervena; kümme tähendab, et olete tervise ja heaolu tipul, ilma et peaksite midagi muutma.
 4. Skaalal ühest kümneni, kuivõrd lähtuvad teie teod ja tegematajätmised tervise ja heaolu vallas teie väärtustest? Üks tähendab, et teie väärtused ei ilmne ega paista teie tegudes kuidagi välja; kümme tähendab, et tegutsete oma väärtustega täielikus kooskõlas. (Palun võtke arvesse, et ka tervise ja heaolu valdkonnas esineb väga vähe kümneid. Enamikul meist on vähemalt mõni, kui mitte palju tegevusi, mis meie ideaalset tervist ja heaolu saboteerivad.)
 5. Kuidas mõjutaks teie üldist elukvaliteeti, kui jätkaksite füüsilise tervise ja vaimse heaolu vallas senist käitumist? Mõelge, millised on teie käitumise tagajärjed kohe, lühikeses, keskmises ja pikas perspektiivis.
 6. Kuidas mõjutaks teie üldist elukvaliteeti, kui muudaksite oma käitumist füüsilise tervise ja vaimse heaolu vallas? Mõelge, millised on teie käitumise tagajärjed kohe, lühikeses, keskmises ja pikas perspektiivis.
 7. Skaalal ühest kümneni, kui oluliseks peate tegeleda selle valdkonnaga esmajärjekorras, enne ülejäänud kolme peamise valdkonna juurde asumist?


Lõbutsemine ja lõõgastumine

Huvitaval kombel kipub enamik meie klientidest oma elu seda külge alahindama, eirates mõju, mida lõbutsemine ja lõõgastumine elu teistele külgedele avaldab. See on valdkond, mida sageli nähakse luksusena, mitte hädavajaduse (parimal juhul) või vastutustundetusena (halvimal juhul). Ometi avaldab meie oskus lõbutseda ja lõõgastuda käegakatsutavat mõju ülejäänud kolmele vaadeldud valdkonnale.

Seitse küsimust iseendale lõbutsemise ja lõõgastumise kohta

 1. Kas täheldate esiotsa vastumeelsust lõbutsemise ja lõõgastumise peale isegi mõelda? Tunnistage nii ausalt kui võimalik kõiki oma eelarvamusi, hinnanguid ja võrdlusi selles vallas.
 2. Mida lõbutsemine ja lõõgastumine teie jaoks tähendab? Kui olete käsist-jalust seotud töö-, pere- või tervise­küsimustega, võime kinnitada, et te ei ole ainus. Isegi kui see jääb kuude, aastate või aastakümnete tagusesse aega, meenutage vähemalt kolme tegevust, mis on olnud lõbusad ja andnud tunde, et olete puhanud.
 3. Skaalal ühest kümneni, kui rahul olete praegu oma lõbutsemis- ja lõõgastumisvõimalustega? Üks tähendab, et teie elus puuduvad lõbu ja lõõgastus täielikult; kümme tähendab, et teie elus on parajalt palju lõbutsemist ja lõõgastumist, et puhata ja taastuda, püsides teistes eluvaldkondades siiski rajal. (Märkus: kui veedate oma päevad hommikust õhtuni televiisorit vaadates, arvutimänge mängides või internetis surfates, siis ei ole see tõenäoliselt kümmet punkti väärt, sest arvatavasti teete seda pigem eneseunustuses kui teadvelolekus.)
 4. Skaalal ühest kümneni, kuivõrd te usute, et teie tegevused ja tegematajätmised lõbutsemise ja lõõgastumise vallas tulenevad teie väärtustest? Üks tähendab, et teie väärtused ei ilmne ega paista teie tegudes kuidagi välja; kümme tähendab, et tegutsete oma väärtustega täielikus kooskõlas.
 5. Kuidas mõjutaks teie üldist elukvaliteeti, kui jätkaksite oma senist käitumist lõbutsemise ja lõõgastumise vallas? Mõelge, millised on teie käitumise tagajärjed kohe, lühikeses, keskmises ja pikas perspektiivis.
 6. Kuidas mõjutaks teie üldist elukvaliteeti, kui muudaksite oma käitumist lõbutsemise ja lõõgastumise vallas? Mõelge, millised on teie käitumise tagajärjed kohe, lühikeses, keskmises ja pikas perspektiivis.
 7. Skaalal ühest kümneni, kui oluliseks peate tegeleda selle valdkonnaga esmajärjekorras, enne ülejäänud kolme peamise valdkonna juurde asumist?


TÄNANE VÄIKE SAMM

Valige valdkond, millest tahate alustada

On tõenäoline, et teie hinnangud jäävad skaala madalamasse ossa rohkem kui ühes valdkonnas ja teil tekib soov muuta olukorda korraga kõigis valdkondades.

Kõige suurema kala püüdmise ahvatlus on küll suur, aga üritades muuta mitut valdkonda korraga, tekib oht sattuda nii suurde vaimsesse ülekoormatusse, et põlete läbi või ei suuda üldse alustadagi. Seda unustamata, olles vastanud iga valdkonna kohta seitsmele küsimusele, valige üks valdkond, millest alustada.

Mõelge neist neljast valdkonnast nagu lihvimata teemandist. Üht nurka hoolikalt lihvides mõjutate kaudselt ka vähemalt üht teist nurka. Näiteks kui tegelete enesearendamisega, paranevad sellega koos ka suhted, ja vastupidi.

Nagu ikka, valige valdkond, mis on väljaspool teie mugavustsooni, aga ometi kindlalt teie isikliku heaolu tsoonis.

Kui tahate tegeleda asjaga põhjalikumalt, tutvuge järgmises paaris peatükis kirjeldatud oskustega.

Katkend dr Trish ja Aisling Leonard-Curtini raamatust "Väikeste sammude jõud".