Kõlvart lausus, et kooliaasta algus on huvitav ja meeldiv aeg, kuid leidub ka neid lapsi ja noori, kellele kooliminek rõõmu ei tee. Põhjuseks on neid koolikaaslaste poolt ootav vaimne ja füüsiline vägivald. “Tallinnas on koolikiusamise vastu omajagu tehtud, kuid ka meie nõudlikkus on kasvav,” sõnas Kõlvart.

Kõlvart lisas, et koolikiusamine madaldab laste enesehinnangut, rikub õpitulemusi ja koolirõõmu. “Ma tajun, et Tallinna linna haridusasutustes tuleks sel sügisel vaadata põhjalikult, mida me veel saame teha koolikiusamise maha surumiseks,” ütles linnapea, mainides, et koolikiusamise peatamiseks ei ole üht lahendust — on vaja astuda mitu sammu järjestikku ja olla järjepidev. „Programme on olnud, kuid nüüd peame ilmutama kiusamisvastaste meetmete puhul suuremat pühendumust ja järjepidevust.”

Kõlvarti hinnangul on oluline kindlustada, et kiusaja ei leiaks oma tegevusele heakskiitu ülejäänud klassikaaslaste seast. “Peame selgitama noortele, et oma jõudu saab kasutada teiste kaitseks, mitte kellegi alandamiseks,” lisas linnapea. “Peame selgeks tegema, et koolis ei õpetata üksnes tähti ja numbreid, vaid ka seda, kuidas olla hea inimene. Ja ka seda, et kellegi tagakiusamisele tuleb alati vahele astuda. Sõnaga ja kui vaja, siis teoga — möödavaatamine tuleb välistada.”

Linnapea sõnul on teadvustamise ja pideva reageerimisega võimalik oluliselt parandada koolikeskkonda ja anda kõigile noortele võimalus koolipäevast rõõmu tundmiseks ja õppimisele keskendumiseks. “Kui Tallinn suudab rakendada pikaajalise ja pideva programmi, siis saavutame hoiakute sügavama muutuse,” lõpetas Kõlvart.