Statistikast selgub, et kõige suurem naiste osakaal on Tallinna ja Tartu Tervishoiu Kõrgkoolides, kus kümnest õpilasest pea üheksa on õrnemast soost. Kunstiakadeemias on neljast õpilasest kolm naised.

Ülekaalukalt suurim meeste osakaal on Lennuakadeemias, millele järgnevad Tallinna Tehnikaülikool ja Sisekaitseakadeemia.

Kõige ühtlasemalt on üliõpilased jaotunud Ettevõtluskõrgkoolis Mainor, kus mehi ja naisi on peaaegu täpselt sama palju. Kui enamikus kõrgkoolides lõppes vastuvõtt ära juulis, siis Mainor võtab erandina praegu ka tudengeid vastu.

Kõrgkoolide õpilaste sooline jaotumine 2018./2019. õppeaastal:

 • Tartu Ülikool: 34% mehi, 66% naisi
 • Tallinna Ülikool: 28% mehi, 72% naisi
 • TalTech: 68% mehi, 32% naisi
 • Ettevõtluskõrgkool Mainor: 51% mehi, 49% naisi
 • Kunstiakadeemia: 25% mehi, 75% naisi
 • Lennuakadeemia: 72% mehi, 28% naisi
 • EMTA: 40% mehi, 60% naisi
 • Sisekaitseakadeemia: 57% mehi, 43% naisi
 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool: 11% mehi, 89% naisi
 • Tartu Tervishoiu Kõrgkool: 12% mehi, 88% naisi
 • Maaülikool: 45% mehi, 55% naisi