1. Vali rasked õppeained
Kui oled koolitee juba tallata võtnud, siis püüa saada võimalikult palju uusi teadmisi. Suurem osa õppekavas olevaid aineid on kindlasti kohustuslikud, kuid nende kõrvale jäetakse alati ruumi ka valikainete jaoks. Neid valides otsusta ainete kasuks, mis pakuvad väljakutset ja kindlasti midagi uut õpetavad. Ära võta valikaineid ainult selleks, et õppekava täitmiseks vajalikke punkte teenida. Suhtu õpimisse täie tõsiduse ja kirega!

2. Käi loengutes alati kohal
Noorte töö ongi kooliskäimine. Tunduvalt keerulisem on uuesti kooli minna siis, kui käid juba täiskohaga tööl ning sul on pere ja kodu, mille eest hoolitseda. Muude kohustuste kõrvalt on tihti raske leida aega, et loengusse kohale minna. Siinkohal tulebki appi võtta organiseerimisoskus – lapsele hoidja leida ning koduste toimetustega enne ja pärast loengut tegeleda. Lapsed on muidugi olulised, kuid tähtis on ka see, et kool saaks lõpetatud.

3. Istu esimeses pingis
Klassi minnes võta julgus kokku ja istu võimalikult ette – ära muretse nohiku maine pärast. Esipingis kuuled õpetaja juttu paremini, näed hästi tahvlile ning saad õpetajaga silmsidet hoida. Viimase olulisust ei tasu alahinnata, sest nii saad ise paremini keskenduda ja õpetaja näeb, et oled õppimisest tõesti huvitatud. Kui näitad ise huvi üles, siis on ka õpetajad tavaliselt vastutulelikumad ja aitavad sind parema meelega. Peagi unustad juba tagumistes ridades istujad ning õpetajaga pidevalt silmsidet hoides tekib tunne nagu õpiksid eraõpetaja juures.

4. Küsi küsimusi
Küsi kohe täpsustusi, kui midagi jääb arusaamatuks. Istudes esireas, võib õpetaja ka juba sinu näoilmest aru saada, et midagi jäi selgusetuks ning ta võib püüda paremini seletada. Niisama vahele segada ei ole siiski viisakas, vaid pigem anna oma küsimusest käega märku. Kui üle klassi küsimuse esitamiseks julgusest siiski puudu tuleb või selleks võimalust ei teki, siis tee oma küsimuse kohta märge ja esita küsimus pärast tundi. Kui küsimusi kerkib juba liiga palju, siis tasub õpetajaga eraldi aeg kokku leppida.

5. Loo omale mõnus õppimisala
Leia omale koht, kus õppimine kõige paremini sujub, olgu selleks mõni kohvik, raamatukogu või kodune kontorinurk. Mõtle läbi, kas soovid õppida täielikus vaikuses või muusika saatel, kas mugavam on olla üksi või inimeste keskel. Kui otsustad kodus õppida, siis seleta ka teistele pereliikmetele, et õppimise ajal võib sind segada ainult tulekahju pärast.

6. Tee ära kodutööd ja siis natuke veel
Teemadega järje peal püsimiseks tasub peale loengutes osalemise ka kodutööd alati ära teha ning kohustuslikku kirjandust lugeda. Selleks, et uut teemat väga hästi omandada ja eksamiks valmis olla, tasub ka ise natuke juurde lugeda.

7. Koosta ise kordamisküsimusi
Kuula õpetajat tähelepanelikult ning märgi üles teemad ja küsimused, mis kindlasti eksamisse tulevad. Õppimise ajal koosta ka ise võimalikke küsimusi, et pärast oleks kergem eksamiks valmistuda.

8. Moodustage oma õpirühm
Teistega koos on tihti kergem õppida. See hoiab fookuse õiges kohas ja alati saab kelleltki abi paluda. Samuti aitab selline meetod õppimist paremini organiseerida ega lase sul seda viimase hetkeni edasi lükata. Viimaks saate ka üksteise teadmisi kontrollida.

9. Kasuta märkmikku
Pane kõik tegemised märkmikusse kirja, et midagi ära ei ununeks ega mitut tegevust samale ajale ei satuks. Veel vaata, et märkmikus oleks iga päeva juures piisavalt kirjutamisruumi ja kanna seda alati kaasas.

10. Mediteeri
Mediteerimine on hea viis, kuidas koolistressiga hakkama saada ja üldiselt rahulikum olla. Piisab kõigest 15 minutist päevas, et end rahulikumana tunda ja paremini keskenduda. Võid sellega tegeleda igal ajal, kuid proovi ka veidi aega enne loengut – kindlasti saad parema tulemuse.

Allikas: www.thoughtco.com