Kui suur on tõenäosus, et mees, kes on vägivaldse minevikuga, ennast muudab?

Vägivaldse minevikuga inimene võib end muuta, kui ta seda väga soovib. Soovimisele lisaks on vaja teada ka tema pingutusi ja edusamme, kestust (kui kaua ta endaga tööd on teinud peale vägivaldse elu lõppu) ja oma tegude eest vastutuse võtmist. Kui ta endaga tööd tehes väljendab end: “olin vägivaldne, aga tema ka…”, siis ei ole ta end muutnud ja soovitame olla ettevaatlik. Meie seisukoht on, et käitumismustrite muutmine nõuab tõsist ja pikaajalist tööd. Paarikuine koolitusprogramm ei muuda inimest, kes ei soovi muutuda, küll annab see õigustuse „paberi” näol, et programm on läbitud, seega minuga on kõik korras.

Kas vägivaldsust on võimalik välja juurida ja kui, siis kuidas seda teha? Kes peaks seda tegema?

Vägivaldsuse muutmine üksikisiku tasemel on ainult vägivallatseja enda töö iseenesega. Ja kõrvalolijate vabatahtlik tugi selles.

Kui küsimus on esitatud kogukonna-ühiskonna vaates, siis vägivald väheneb peale seda, kui me kõik selle liikmetena muudame enda suhtumist vägivalda, selle ohvrisse ja põhjustajasse. Kui ühiskond mõistab selle ühtmoodi hukka ning nõuab vägivallatsejalt vastutuse võtmist, on algus muutuseks tehtud. Kuidas seda algatada? Meil on olnud ettepanek hakata süsteemselt õpetama vägivalla olemust, äratundmist, oma vihale lahenduse leidmist, vägivallatust üldiselt — kooliprogrammis. Ja mitte juhuslikult ja pisteliselt, vaid alates algastmest ning igal aastal.

Vastasid MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus eksperdid koos Pärnu Naiste Tugikeskus MTÜ ekspertidega.

Kui vajad abi, helista kõigepealt kriisiabi telefonile 116 006!