1. MÜÜT: loomakasvatuses kasutatakse kasvuhormoone, steroide ja antibiootikume

Loomadel on Eestis ja kogu Euroopa Liidus keelatud antibiootikumide kasutamine profülaktiliselt, steroidide ning hormoonide kasutamine kasvustimulaatoritena. Antibiootikume tohib kasutada ainult veterinaararsti ettekirjutusel vastavalt labori- ja kliinilistele uuringutele. Veterinaararst peab eelnevalt karja külastama ning teostama loomade, nende elutingimuste ja sööda/vee hindamise.

2. MÜÜT: loomadel ei ole ruumi ja nad elavad üksteise otsas

Euroopa Liidus ja Eestis kehtivad väga ranged reeglid loomade elukeskkonnale. Erinevalt levinud arusaamast on sead väga puhtad loomad. Oma eluaseme jaotavad nad kolmeks piirkonnaks ise, inimene aitab vaid kaasa sobivate tingimuste loomisel. Neile peab olema võimaldatud:

 • Sobiv temperatuur
 • Õhu kvaliteet ja liikumise kiirus
 • Valgustugevus
 • 24-tunnine valgusperioodide tsükkel
 • Korras sulg, olemas mänguasjad
 • Piisavalt ruumi: kuni 110 kg seale peab olema tagatud 0,65 m2 üle 110 kg seale peab olema tagatud 1 m2 emisele peab olema tagatud 2,25 m2

3. MÜÜT: loomi nuumatakse ja nende toit ei ole täisväärtuslik

Toit ja vesi: eale ja kehakaalule kohane sööt on saadaval vabalt või söögikordadena, joogivesi peab olema pidevalt kättesaadav.

 • Sööda peamine koostisosa on kodumaine teravili
 • Nuumikutele kasutatakse täiendavalt kodumaist vadakut
 • Vitamiinid ja mineraalained on õiges vahekorras
 • Kontrollime laborites sööda kvaliteeti ning koostist, et see toetaks sigade tervist, oleks tagatud vajalik energiahulk, proteiin, aminohapped, vitamiinid ja mineraalid
 • Sööda koostise optimeerimisel arvestame igapäevatöös umbes 50 erineva toitefaktoriga
 • Sööda komponendid läbivad kvaliteediohutuse tagamiseks põhjaliku kontrolli