EIle avaldasime noore naise abipalve: Kingime koos elu! 35-aastane pereema Maily võitleb ägedaloomulise lümfoidse leukeemiaga ja see on tema viimane õlekõrs

Maily palus haigekassalt erakorralist abi, kuid haigekassa esindaja kirjutab noorele naisele järgmist:

“Haigekassa võtab oma kindlustatult üle tasu maksmise kohustuse talle välisriigis osutatud tervishoiuteenuse eest juhul, kui meie kindlustatule on osutatud tervishoiuteenust välisriigis ehk väljaspool Eestit asuvates raviasutustes.
Märgite enda taotluses, et ravi on plaanis läbi viia Tallinnas SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglas.

Kuna soovite saada teenust Eestis paiknevas raviasutuses, siis ei vasta Teie taotlus välisriigis osutatud teenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise eeldustele.

Analüüsisime Teie taotlust ka nendest RaKS (ravikindlustusseadus) sätetest tulenevalt, mille kohaselt me võtame üle tasu maksmise kohustuse ravimite erandkorras kompenseerimisel ja meie kindlustatule Eestis osutatud tervishoiuteenuste eest.

RaKS § 41 lõike 8 kohaselt, saab haigekassa ravimi eest tasu maksmise kohustuse üle võtta, kui täidetud on järgmised põhieeldused:

1) ravim on kasutatav ambulatoorseks raviks ja
2) ravim on kantud haigekassa ravimite loetellu või ravimile on väljastatud ühekordne sisseveo- ja kasutamisluba.

Selgitame, et ravimi BLINCYTO (blinatumomab) osas ei ole põhieeldused tasu maksmise kohustuse ülevõtmiseks täidetud. Teie poolt taotletav ravim ei ole kasutatav ambulatoorselt (ehk iseseisvalt kodustes tingimustes). Ravimile BLINCYTO on alates 25.11.2015. a Euroopa Liidus väljastatud tsentraalne müügiluba, mille hoidjaks on Amgen Europe B.V. Seega on tegemist Eestis kehtivat müügiluba omava ravimiga, mistõttu ei väljastata nimetatud ravimile enam ühekordset sisseveo- ja kasutamisluba. Ravim ei ole aga kantud haigekassa ravimite loetellu. Seega mõlemad põhieeldused ei ole täidetud.

Seetõttu puudub haigekassal ravimi erandkorras kompenseerimiseks õiguslik alus, mis võimaldaks nimetatud ravimit Teile erandkorras hüvitada.

Samuti tuvastasime, et Teie poolt taotletav teenus (ravi raviainega blinatumomab) ei ole kantud haigekassa tervishoiuteenuste loetellu. Seetõttu ei saa haigekassa lähtuvalt RaKS § 29 lõikest 1 võtta üle tasu maksmise kohustust Teile vajalike teenuste osutamise eest Eesti raviasutuses.

Lisaks informeerime, et Eesti Hematoloogide Selts on esitanud haigekassale taotluse teenuse lisamiseks haigekassa tervishoiuteenuste loetellu. Taotluse menetlemine jätkub 2018. aastal.”

---

Vähiravifond mõistab, et ravimite kompenseerimisel peab kusagilt riigi jaoks jooksma piir. Sest ei ole mõeldav, et maksaksime kinni kõik ravimid, ükskõik kui tõhusad või mis hinda nende eest küsitakse.

Aga mida peaks sellisest vastusest välja lugema inimene, kelle jaoks on ravim elu ja surma küsimus?

Meie loeme siit välja, et Maily kahjuks räägivad muuhulgas asjaolud, et:
- ravim on ametlikult turul
- seda saab kasutada Eestis, ei pea välismaale sõitma
Mõlemad aga oleksid justkui pigem positiivsed kui negatiivsed!
Ravimi hinnast ei räägita vastuses sõnagi.

Vähiravifond on Maily viimane õlekõrs! Aita sinagi!

Maksesaaja: SA Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu

Swedbank: EE212200221059073061
SEB pank: EE211010220228917224
LHV pank: EE137700771001442514
Danske pank: EE133300332166860001
Nordea pank: EE591700017003638161