Hea lugeja, avalda SIIN arvamust, kas peaksime jääma kogu aastaks suve- või talveajale?

Euroopa Parlamendi pädevuses on lõpetada suve- ja talveaja kasutamine ning muuta inimeste loomuomane ööpäevarütm taas elu osaks. Kui see ettepanek leiaks europarlamendi toetuse lähikuudel, võiks juba sel aastal loobuda suveajale üleminekust.

“Tsirkadiaanrütm ehk siis öö ja päeva vaheldumise rütm on evolutsiooniliselt välja kujunenud protsess, mis on vajalik puhkamiseks ja taastumiseks,” ütles Eesti Unemeditsiini Seltsi president unearst dr. Heisl Vaher. Ta lisas, et selle nähtuse avastamist on pärjatud 2017. aasta Nobeli meditsiinipreemiaga.

Uuringud näitavad, et vööndiajast erineva aja kasutamine ning varajane kooliminek ja sellest tulenev unevaegus vähendab teismeeas kooliõpilaste õpivõimet. Samuti põhjustab kellakeeramine tähelepanuhäireid ja kahjustab töövõimet laiemalt. “Me ei võida sellest ei energiasäästu ega muud, vaid kaotame oma töövõimes. Enamgi, nii liiklus- kui tööõnnetused sagenevad iga kellakeeramise järgselt ja eriti just suveajale üleminekul,” ütles Vaher. Unearstide hinnangul on tänaseks need asjaolud leidnud niivõrd ulatuslikku teaduslikku tõendamist, et aeg on teha vastavad korrektuurid ka ühiskondade toimimisse.

Eesti Unemeditsiini Selts saatis palve toetada väljapakutud seadusemuudatust Eesti saadikutele Euroopa Parlamendis, kellest kaks, Tunne-Väldo Kelam ja Indrek Tarand on selle ettepaneku toetajad praegugi. Lisaks on Eesti Unemeditsiini Selts pöördunud oma sõsarorganisatsioonide poole Euroopas palvega, et ka nemad eurosaadikutele südamele paneksid, et tegemist on olulise elukorralduse muudatusega.

Eesti Unemeditsiini Selts ühendab 60 aktiivset liiget ja selle eesmärgiks on unetervise alase selgitus- ja koolitustöö tegemine. Uni on inimese jaoks oluline protsess, mille häired võivad pöördumatult ja laastavalt mõjuda tervisele ning tekitada organismis pöördumatuid või vaevaliselt korrigeeritavaid muutusi.