1. Tööajal on vaja töö juurest ära minekuks kokkulepet tööandjaga.

2. Tööandja on kohustatud töötajale andma perekondlike kohustuste täitmiseks vaba aega, säilitades keskmise palga, kuid seaduse mõttes on siinkohal pigem silmas peetud edasilükkamatuid asjaolusid nagu matused või ootamatu terviserikke korral abistamist.

3. Kui töö iseloom võimaldab tööaja niimoodi ümber korraldada, et inimene teeb oma töötunnid ette või järele, siis üldjuhul peab tööandja seda võimaldama.

4. Tööandjal ei ole õigus kohelda isasid teistmoodi kui emasid. Mõlemal vanemal on võrdne kohustus ja õigus osaleda oma lapse kasvatamises!

Loe lisaks Pere ja Kodu detsembrinumbrist!