Efektiivse töö jaoks jääb millestki puudu

Mari töötab firmas juba õige kaua aega. Juhatus ja kolleegid teavad, et temale saab loota. Ent keerulistes olukordades pöörduvad kõik abi saamiseks Signe kui kogenuma töötaja poole. Marigi küsib temalt nõu.

Milles probleem? Asi ei pruugigi olla ebapiisavas professionaalsuse tasemes, vaid puudulikus motivatsioonis seda saavutada. Võimalik, et ka juhatus ei pööra piisavalt tähelepanu oma töötajate kvalifikatsiooni tõstmisele.

Mida teha?

• Tuleb selgeks teha, millised oskused on Signel, mida Maril ei ole. Ning — veel parem — milliste oskuste ja teadmistega võiks Mari lahendada probleeme veel paremini, kiiremini ja väiksemate kulutustega.

• Ja... edasi teadmisi omandama!

Tahaks oma unistust teoks teha

Iga algaja teab, et eduka äri rajamiseks on vaja mitut ametit ning tervet hulka mitmesuguseid oskusi ning kogemusi.

Milles probleem? Kui selline soov on väga suur, siis sellist küsimust ei püstitatagi.

Mida teha?

• Lugeda palju erialast kirjandust, käia vastavatel üritustel, suhelda aktiivselt spetsialistidega.

• Kui unistuse realiseerimiseks jääb vajaka oskustest ja teadmistest, tuleb õppima asuda.

Peab hakkama tööd vahetama (või vahetab asutus prioriteete)

Kriisi ajal juhtub nii mõndagi. Suletakse ettevõtteid, leitakse uusi lähenemisviise... Kui aga oled lihtsalt omal soovil tööd vahetanud ning asunud tööle endise konkurendi juurde, tuleb niikuinii juurde õppida. Igal ettevõttel on omad meetodid ning võtted.

Milles probleem? Lihtsalt selline on elu, mis sunnib harjumuspärast tööd vahetama.

Mida teha?

• Uue ala kohta tuleb võimalikult palju teada saada: millised on seal eripärad, nõuded spetsialistidele ja vajalikud oskused.

• Pöördu juhatuse poole palvega, et võiksid saada ümberõpet. Või siis leia ise vastavad kursused ning vajalik õppekirjandus.

On saavutatud karjääri ja/või palga „lagi“

Kõik oleks justkui suurepärane, ent osakonnajuhatajaks määrati noor, ilmselt palju väiksemate kogemustega konkurent, kellel on küll prestiižika ülikooli diplom ning ka tõend täiendavast haridusest.

Milles probleem? Seda tulebki nüüd ülemustelt küsida.

Mida teha?

• Oodata sobivat hetke (oled lõpetanud tulusa projekti, leidsid uue kliendi …) ja küsida ülemuselt, mida võiksid või oleks vajalik veel teha, et saada lõpuks ametikõrgendust.

• Kui ülemuse meelest oleks vajalik prestiižne või kasvõi lihtsalt diplom, tuleb otsida sobiv õppeasutus ning omandada seal vajalik haridus. Võib olla aga nii, et sinu pärimise peale saidki ametikõrgenduse. Ent sageli on see siis ka signaaliks, et tuleb uuesti õpingutega alustada.

Täielik rutiin — igav on hakanud

Tööl on kõik hästi, koduski pole halvasti, kuid …

Milles probleem? Igavus ei ole diagnoos, vaid ajutine halb enesetunne. Inimene on aga loodud õnne tundma ning tippe vallutama. Ei tohi jääda peatuma saavutatul.

Mida teha?

• Küsi nõu erapooletult professionaalilt, healt sõbralt või otsi vastuseid kasulikest raamatutest, et mõista, millistest emotsioonidest ja muljetest vajaka jääb, et elu täiust tunnetada.

• Värsked emotsioonid on seotud uute kogemuste ja teadmistega. Seega, mine ja hangi need. Polegi kohustuslik õppida ära teine elukutse. Piisab ka sobivast hobist. Igavusest võivad päästa kulinaaria kursused (üheaegselt võid pääseda gastriidist) või tangokursused (nii pääsed ka üksindusest)...

Tuleb last õppimisel aidata

Me kõik oleme koolis midagi vahele jätnud ja midagi ülepeakaela õppinud. Ning polegi siis imeks panna, et ülesanded, mille kallal murravad pead meie lapsed, ajavad meidki segadusse.

Milles probleem? 50% on muutunud haridussüsteem. 50% probleemist on aga halva mälu ja teadmiste ning praktika puudumise süü.

Mida teha?

• Lapsele võib soovitada, et ta otsiks abi paremini õppivatelt klassikaaslastelt või leiaks lahendusi internetist. Talle võib võtta ka järeleaitaja.

• Kui aga sinu jaoks on oluline vanemlik autoriteet ning sa tahad siiralt oma võsukest aidata, siis otsi ise abi õpikutest, hea mäluga sõpradelt, internetist. Hakka uuesti õppima!

Ei jätku teadmisi, et julgelt suhelda

Sõbrad vestlevad elavalt kosmoseteemadel ja igat sorti dieetide kasulikkusest. Mida siis teha, kui ei oska kuidagi kaasa rääkida? Vaikida on aga piinlik.

Milles probleem? Puudulik haridus ja ehk ka haritus.

Mida teha?

Ilmselt tuleb jälle asuda oma haridust täiendama. Ning seda polegi tarvis teha õppeasutuse seinte vahel. Vastav kirjandus, internet ja inimesed, kes kõike teavad on suurepärased õpetajad.

Lihtsalt meeldib midagi uut teada saada

Mitte ainult töö, vaid ka uudishimu on inimese loonud. Kuni uudishimu ikka veel meis pesitseb, ei seisa meie liigi evolutsioon paigal.

Milles probleem? Soovis leida küsimustele vastuseid, teada saada midagi uut. 50% sellest tahtmisest on meile geneetiliselt kaasa antud. 50% tekib aga tänu kasvatusele ja ümbritsevale maailmale.

Mida teha?

Järgida oma südame kutset — õppida oma rõõmuks.

Allikas: Dobrõje Sovetõ