Äriidee olemasolu ei tähenda veel seda, et võid hakata plaane pidama, kuidas teenitava rahaga oma äraolemist mõnusamaks teha. Kuigi lehtedest võib tihti lugeda, et oleks vaid ideid, küll siis raha leiab, siis mina väidan, et idee üksi pole midagi väärt. Väärtus tekib, kui idee on kirjutatud äriplaaniks.

Kuna äriplaani kirjutamine on aega nõudev tegevus, tuleks enne seda endale selgeks teha kas sinu idee on hea või ei. Selleks tuleb vastused leida järgmistele küsimustele:

1) Kas sinu ideele on turgu?

Maailmas ringleb palju huvitavaid või isegi hulle ideid mis pakuvad kliendile võimalust midagi teha. Siiski pole enamikku nendest hulludest ideedest rakendatud ettevõtluses. Põhjus on selles, et kliendid pole valmis või nõus seda teenust tarbima või toodet ostma. Idee üksi vastu ei pea. Iga idee jaoks tuleb leida võimalus selle ellu viimiseks.

Võimalus idee ellu viimiseks tähendab hulka inimesi, kes on valmis sinu idee vilju kasutama - potentsiaalset turgu. Kui sa oled veendunud, et sellised inimesed on olemas, leia vastus järgmisele küsimusele:

2) Kas teised on proovinud sarnast äri teha?

Ettevõtjad teevad vea, kui nad alustavad kohe äriga, kui näevad, et nende tegevuspiirkonnas sarnast toodet või teenust ei pakuta. Ebameeldivuste vältimiseks tasub uurida, kas keegi teine on proovinud sama võimalust kasutada. Kui te leiate ettevõtteid, kes on seda proovinud, kuid mõne aja pärast loobunud, siis uurige välja põhjused. Targem on õppida teiste vigadest, kui need omal käel läbi teha.

Samamoodi tuleb otsida ettevõtteid, kes juba pakuvad sarnast teenust ning uurida kuidas neil läheb. Kas neil on kliente? Millised on hinnad? Mille poolest sinu idee on parem või halvem juba toimivast?

3) Mis on sinu ettevõtmise hind?

Iga ettevõtte käivitamine nõuab vahendeid - raha ja aega. Hinda, kui palju tuleks sinul kulutada, et oma ideed ellu viia! Kui sa tead, palju aega ja raha selleks vaja läheb võrdle seda prognoositava kasumiga ja mõtle, kas sellise ettevõtmise jaoks tasub vajaminevat hulka vahendeid kasutada.

4) Kuidas mõjutab seadusandlus sinu idee elluviimist?

Ettevõtted toimivad keskkonnas, mida mõjutavad toimimiskoha seadused ja kombed. Kas sinu idee elluviimiseks on vaja täita seadustest tulenevaid tingimusi ja kui palju see maksaks?

5) Milliseid ressursse on vaja ja kas need on saadaval?

Äriidee elluviimine võib nõuda maavarade, energia jms. olemasolu. Kas seal, kus sina tahad äri alustada on võimalik kasutada vajalikke ressursse?

6) Kas sul on piisavalt raha?

Olles eelnevalt välja arvutanud, kui palju vahendeid läheks vaja et ettevõtmine käivitada, saad sa hinnata, kas sul on piisavalt raha, et idee ellu viia. Kui sul endal pole piisavalt raha, kuid idee tundub elluviimist väärt, siis mõtle, kust sul on võimalik puudujääv raha saada.

7) Kas sul on piisavalt kogemusi ja teadmisi, et oma idee ellu viia?

Ahvatlev võimalus võib tekitada olukorra, kus kiire rahateenimissoov paneb ettevõtja kiirelt äri tegema. Selline kiirustamine võib viia olukorrani, kus hulga raha ja aega kulutanuna avastatakse, et mõistus on otsas ja idee elluviimine takerdub.

Mõtle välja, mida sa pead teadma, et edukas olla! Kui sul puuduvad mõned vajalikud teadmised, siis mine ja õpi. Kui sul puuduvad vajalikud kogemused, siis proovi teha sama tööd mõne meistri juures sellina. Alati on ka võimalus vajaminevad teadmised ja kogemused töötajate näol sisse osta.

8) Kas sa oled valmis piisavalt pühenduma oma idee elluviimiseks?

Paljude edukate ettevõtjate tulemuste taga on nende kirglik tegutsemine. Nad ei ole toimetanud rahulikult vaadates, mis välja tuleb. Nad on uskunud oma ideesse ja seepärast selle elluviimisele pühendunud. Kas sinu idee nakatab sind? Kui ei, siis jäta pigem proovimata, sest ettevõtlus oleks päris kallis eksperiment millegi lihtsalt huvitava äraproovimiseks.

Allikad: AIESEC "Ettevõtliku noore teejuht", Stardiplats.ee, FirstJob.ee