Väljatöötamiskavatsuses on pakutud:

  • kohtutäiturile võiks anda õiguse hinnata võlgniku tegeliku töötasu suurust, kui esineb kahtlus, et osa võlgniku töötasu makstakse mustalt, ja nõuda see kahtluse tõeks osutumise korral tööandjalt sisse.
  • kehtestada tuleks mõjutusvahendid nagu elatisvõlgniku välisriiki reisimise piiramine, nende passi kehtivuse peatamine, võlgniku reisimise keelamine laeva, rongi või lennukiga, mis suundub Eestist välja.
  • tõhusamaks tahetakse muuta ka võlgniku sõiduki ja muu liiklusregistrisse kohustuslikus korras registreeritava vara arestimist.
  • kohtutäituritel peaks olema õigus elatisvõlgniku pangakonto vaatamiseks.

KOMMENTEERI! Avalda arvamust — kas sellised ettepanekud teeksid alimendivõlglaste elu kibedamaks ja muudaks raha sissenõudmise edukamaks? Kas oskad veel mõne meetme välja pakkuda, kuidas võlglastelt raha kätte saada?