Paarisuhtevägivald võib esineda järgmistes vormides:

Psühholoogiline vägivald (nimetatakse ka emotsionaalne, vaimne vägivald) on pidev verbaalne või mitteverbaalne rünnak, millega teisele inimesele tehakse tahtlikult haiget. Sellega kahjustatakse teist inimest emotsionaalselt ning pannakse ta tundma väärtusetu, ebaadekvaatse ja mittearmastatuna. Seda liiki vägivalda esineb kõige sagedamini, enamasti on füüsilise vägivalla ohvrid kogenud ka psühholoogilist vägivalda. Ohvrid peavad sellist vägivalda kõige raskemini talutavaks ja heaolu kahjustavaks vägivallavormiks. Samas on psühholoogiline vägivald kõrvalseisvatele inimestele raskesti märgatav, kuna see ei põhjusta enamasti silmaga nähtavaid kahjustusi.

Psühholoogilise vägivallaga on tegu siis, kui su partner kritiseerib sind pidevalt, alandab ja mõnitab sind, kutsub sind halvustavate või rõvedate nimedega, karjub su peale või sõimab sind, manipuleerib sinu tunnetega, hirmutab ja ähvardab, lubades haiget teha või isegi tappa, püüab piirata või täielikult keelata sinu suhtlemise sugulaste ja sõpradega ning piirab või keelab sul hobidega tegelemast või õppimast, kui ta jälitab sind kõikjal, kui ta ignoreerib sind või ilmutab ülitugevat armukadedust.

Füüsiline vägivald on tahtlik füüsilise jõu kasutamine teise isiku suhtes, mis võib põhjustada talle ebamugavust, valu, vigastusi ja psühholoogilisi kahjustusi. Teiste vägivallavormidega võrreldes on füüsilist vägivalda kergem märgata, kuna see võib tekitada ohvrile nähtavaid füüsilisi kahjustusi.

Füüsiline vägivald on näiteks see, kui su partner kriimustab, näpistab või küünistab sind, kui ta tõukab, lükkab, raputab, tirib sind juustest, viskab esemetega, lööb käe, jala või mingi esemega, peksab, kägistab või lämmatab, kui ta hoiab või seob sind kinni, paneb luku taha, hammustab, uputab, põletab, ähvardab või haavab külm- või tulirelvaga.

Seksuaalne vägivald täiskasvanud inimese suhtes on igasugune seksuaalse sisuga käitumine, mille kaudu kontrollitakse, alandatakse või manipuleeritakse teist inimest. Seksuaalse vägivalla kaudu kehtestab vägivallatseja oma võimu ohvri üle. Seksuaalset vägivalda esineb tihti ka paarisuhtes, kus ajalooliselt kujunenud ja tänapäevalgi teatud määral kehtivad patriarhaalsed arusaamad naise “kohustusest“ mehe ees (st allumine partneri seksuaalsetele soovidele) soosivad sellise vägivalla toimumist ja varjatuna püsimist.

Koged seksuaalset vägivalda paarisuhtes näiteks siis, kui su partner käperdab sind sinu tahte vastaselt ja teeb sulle ebameeldivaid seksuaalse sisuga märkusi, kui ta sunnib sind pornot vaatama, kui ta on sulle suguühet peale sundinud või sind vägistanud.

Majandusliku vägivalla puhul kontrollib vägivallatseja ohvri raha kasutamist või talle kuuluvaid materiaalseid vahendeid eesmärgiga raskendada partneri iseseisvat materiaalset toimetulekut ja muuta ta vägivallatsejast sõltuvaks.

Majanduslik vägivald on see, kui su partner võtab ära su raha, hoiab sinu pangakaarte enda käes, kui ta piirab ja takistab sinu ostusid, kontrollib rangelt majapidamiskulusid, nõudes ostutšekkide esitamist ja tasaarveldamist, kui ta tekitab olukorra, kus sa pead pere jaoks vajalike kulutuste tegemiseks raha lunima, jätab pahatahtlikult laste elatisraha maksmata, takistab su töölkäimist, sunnib sind osalema ebaseaduslikes tehingutes, näiteks kirjutades sinu nimele firma või muu ebaseaduslikult soetatud vara või tekitab sulle võlgu.

Oluline on teada ohumärke, et vägivaldsest paarisuhtest hoiduda

Peaksid tõsiselt mõtlema, kas minna suhtega edasi, kui märkad oma partneri juures järgmisi jooni:

 • Ta on pealetükkiv
 • Ta teeb sulle teeneid, mida sa ei soovi või näitab sinu suhtes üles sellises koguses suuremeelsust, et sul hakkab piinlik
 • Ta hakkab teie suhet väga kiiresti tõsiselt võtma ja ühisest tulevikust rääkima
 • Ta on kontrolliv
 • Ta helistab sulle vähemalt viis korda päevas, tundes lihtsalt huvi, kuidas sul läheb
 • Ta on pahane, kui sa tema kõnedele ei vasta, sest “see ajas mu murest hulluks”
 • Ta on sageli sul autoga vastas ja sõidutab sind uksest ukseni, saades sel viisil ülevaate sinu käimistest ja tegemistest
 • Ta pillab halvustavaid märkusi sinu sõprade või pereliikmete kohta, kuna “need inimesed ei mõju sulle hästi”, isoleerides sind tasapisi sulle olulistest sotsiaalsetest kontaktidest
 • Tal on tugev omanditunne
 • Ta on armukade

Armukadedus on üks kindlamaid viiteid sellele, et alata võib vägivald. See näitab, et ta ei armasta sind vaba ja sõltumatu inimolendina, vaid pigem valvab sind kui omandit. Lõpuks tunned, et sul pole tema pideva valveloleku tõttu ruumi hingatagi
.

 • Ta põhjendab oma ebameeldivat käitumist suure armastusega
 • Ta on enesekeskne
 • Ta peab ennast eksimatuks
 • Ta süüdistab probleemide ilmnemisel alati teisi
 • Ta leiab ka sinus alatasa vigu
 • Ta räägib oma eelmistest partneritest halvustavalt
 • Ta suhtub üldiselt naistesse negatiivselt

Võiksid tõsiselt mõelda suhte lõpetamisele, kui

 • Ta kirjutab sulle ette, kuidas riietuda ja käituda jne
 • Ta naeruvääristab sind teiste isikute ees
 • Vihaseks saades käitub ta hirmutavalt
 • Teda näib paeluvat haavatavus
 • Teiste inimeste juuresolekul käitub ta teistmoodi
 • Ta ähvardab, et teeb sulle või endale viga, kui sa ta maha jätad
 • Ta jagab oma sõpradega sinust seksuaalse sisuga tekste ja pilte

Allikas: kriminaalpoliitika.ee