Keskmine naine vaatab ennast peeglist 6 korda päeva jooksul ning veedab selleks kokku 50 minutit — see teeb kuu jooksul terve päeva. Uuringust selgub, et 1 naine 5 hulgast pole mitte kunagi tundnud ennast peeglisse vaadates hästi ning vaid 1 naine 5-st vaatab peeglisse oma hea välimuse meelde tuletamiseks. 10ne naise hulgast lausa 9-l tekib peeglisse vaadates halb tunne ning 6 neist kasutavad enda kirjeldamiseks negatiivset sõna. Peegelpildis pole näha mitte ainult välimus, vaid ka enesetunne. Paljude jaoks rikub iseenda nägemine päeva pannes nad peeglisse vaatamist vältima.

Online-uuring viidi läbi ligi 6000 naise hulgas, 12-st erinevast riigist. Vastajad olid vanuses 18 kuni 64. Peamine põhjus rahulolematuseks oli naiste figuur ning üleüldine halb välimus. Küsimusele millise sõnaga kirjeldaksid naised enda välimus, vastasid enamik negatiivse sõnaga. Selgus, et ebakindlus välimuse tõttu tekib teismeeas või isegi varem ning 51% vastas, et vananedes on suurenenud kriitika iseenda suhtes.

Armas lugeja, kas ka sina muretsed oma välimuse pärast või oled peeglist vastu vaatava pildiga täiesti rahul?