“Meeste suurem suremus on tuvastatud kogu maailmas, kõigis vanusegruppides ja isegi juba enne, kui nad jõuavad sündida,” ütles Seattle’i kindlustusstatistik Barbara Blatt Kalben, kes viis läbi ulatusliku kolme-aastase analüüsi meeste ja naiste suremuse erinevuste kohta.
Mehi sureb rohkem juba enne sündi

Kalben märkis, et ÜRO rahvastikufondi 1998. aasta andmed näitavad, et eluea oodatav pikkus lapse sündides on naistel suurem kui meestel 154 riigis. Ainult Nepaalis ilmnes vastupidine trend.

Isegi enne sündi saab rohkem meessoost looteid hukka. Nimelt näitas Kalbeni uurimus, et saja tüdruku kohta eostatakse 107-170 poissi, aga USA 1998. aasta andmeil säilis emaüsas ainult 105 poissi 100 tüdruku kohta.

Järgmine suurem erinevus meeste ja naiste suremuses ilmnes vanuses 22 aastat — meeste suremus ületas siis naiste oma üle kolme korra.

USA tervisestatistika keskuse 1998. aasta andmed näitavad, et 72 erinevast surmapõhjusest ainult kuue puhul on naiste suremus meeste omast suurem. Need on rinnavähk, Alzheimeri tõbi, astma, reuma, rasedus-sünnitus ja neerupõletikud.
Võrdsust pole oodat

Kalben järeldas, et suremuse erinevuse naiste ja meeste vahel tingivad nii bioloogilised ja geneetilised kui sotsiaalsed, kultuurilised, keskkonnast tulenevad ja käitumuslikud põhjused.

“Kui naisi kaitseb eelkõige naissuguhormoon östrogeen, siis peamine meessuguhormoon testosteroon mehi ei kaitse,” kirjutas ta veel avaldamata raportis.

Kalben tõi näitena uurimuse 20. sajandi alguse meespatsientide kohta, kes kastreeriti mõne vaimuhaiguse ravi eesmärgil. Tulemused näitasid, et kastreeritud mehed elasid kauem nii teistest meestest kui naistestki.

Kalben märkis, et meeste eluiga lühendab ka nende riskikäitumine. Näiteks suitsetajad surevad keskmiselt üheksa aastat varem kui mittesuitsetajad.

“Ma ei arva, et suremus sugude vahel muutub lähitulevikus võrdsemaks,” ütles Kalben. Selle asemel “lohutas” ta mehi tõdemusega, et nad jagavad saatust loomariigi isastega. Kalbeni uurimused ussikeste, putukate, ämblike, kilpkonnade, kalade ja primaatide suremuse kohta kinnitavad, et peaaegu kõigi liikide emased elavad kauem.

Allikas: mees.eu