Dieet, ovulatsiooni lõppemine, viljatus

Ühendriikide Riikliku Tervishoiuinstituudi andmeil kannatab ligi üks protsent Ühendriikide naistest enne 40 eluaastat munasarjade talitlushäire all. Munasarjade häired on aga üheks ostoproosi riskiteguriks. Menstruaaltsüklihäirete eiramine lükkab diagnoosimise edasi, millega omakorda lükkub edasi osteoporoosiravi.

"Kuna vahele jäänud menstruatsioon on noortel naistel tavaline sümptom, on mõistetav, et üle poolte meie patsientidest ei tundnud alguses muret," ütles uurimise eestvedaja dr. Lawrence Nelson Bethesda Riiklikust Laste Tervishoiu ja Inimarengu Instituudist (NICHD) Reutersile. "Samas võib munasarjade talitlushäirete diagnoosimise ja ravimise edasi lükkumine asetada noored naised suuremasse osteoporoosi ohtu vanemas eas," ütles ta.

Haiguse paremaks iseloomustamiseks küsitles dr. Nelsoni meeskond 48 munasarjade spontaanse talitlushäirega naist. Grupi keskmine vanus oli 33,5 aastat. Kõige levinumaks sümptomiks olid menstruaaltsükli häired, mille alla kannatas 44 naist, märkisid uurijad erialaajakirja Obstetrics & Gynecology maikuu numbris. Üle poolte küsitletud naistest ütles, et ei pea menstruatsiooni vahelejäämist oluliseks tervishoiualaseks probleemiks ning nad ei teadvustanud, et munasarjad on oluline hormoonide allikas. 46 % naistest ütles, et neil on tunne, et nende teadmised menstruaaltervishoiust on puudulikud, selgus uuringust.

Üle poole menstruaaltsükli häiretega naistest ütles, et nad käisid kolme või enama arsti juures, enne kui neil diagnoositi enneaegne munasarja talitlushäire, kusjuures neljandik naistest ütles, et diagnoosimiseks kulus üle viie aasta.

"Uuringu tulemused näitavad, et naistel ja nende arstidel tasuks olla ettevaatlikud ning anda menstruaaltsükli häiretele varane hinnang," muretses NICHF direktor dr. Duane Alexander.

Healoomuline, aga ikkagi kasvaja