Paavlipäeval oli keelatud igasugune villasetöö. Kehtis veel pühkmete väljaviimise keeld — sinna kohta, kuhu need viiakse, tekib suvel palju usse. Saartel algas paavlipäeval putukate tõrje.

Talvepoolitajana tähistavad seda püha näiteks rootslased, soomlased ja sakslased.

Kristlikus kalendris on tegu Pauluse ümberpööramise pühaga.

Paulus ehk Saul(us) sündis Tarsoses ja oli äge kristlaste vastane. Teel kristlaste kogudust hävitama tabas teda ilmutus. Pimedana saabus ta Damaskusesse, kus raviti käte pealepanemisega taas nägijaks. Selle ime järel lasi Saulus end ristida ja sai uueks nimeks Paulus. Sestpeale oli ta tulihingeline kristlane, kes hukati hiljem keiser Nero käsul — tal raiuti pea otsast.