„Irina Tohus teeb oma tööd südamega ning on kolleegide ja patsientide seas väga hinnatud õde. Ta panustab aktiivselt tervishoiu valdkonna arendamisse, osaledes valdkonna töörühmades ja juhendades üliõpilaste praktikaid. Lisaks kirjutab ta terviseteemalisi artikleid ning annab tervisehariduslikke loenguid,“ ütles Eesti Õdede Liidu president Anneli Kannus.

Irina Tohus on Eesti Õdede Liidu liige alates 1997. aastast, kuuludes 2002. aastast ka pereõdede seltsingusse. 2018. aastal valiti Irina Tohus seltsingu esinaiseks ning ta tegutseb aktiivselt pereõdede koolituste korraldajana.

„Õe roll on viimase paarikümne aastaga väga palju muutunud. Suurimaks väljakutseks on selgelt sõnastada õdede ülesanded ja vastutus ning muuta ka vastavalt õigusakte,“ sõnas Eesti Õdede Liidu president Anneli Kannus.

Eesti Õdede Liidu 95. aastapäevale pühendatud konverentsi „Tervis kui inimõigus“ peateemaks oli Rahvusvahelise Õdede Nõukogu poolt välja kuulutatud 2018. aasta teema, mis rõhutab õdede järjest suuremaid volitusi ja vastutust tervishoius. Ligi 400 tervishoiu spetsialisti arutlesid konverentsil õe kutseala väljakutsete üle.

Eesti Õdede Liit on suurim õendustöötajate kutseorganisatsioon Eestis. Liit on seadnud oma eesmärgiks elanikkonna tervise, õendustöötajate kutse arengu ning inimeste terviseteadlikkuse edendamise. Eesti Õdede Liit osaleb Rahvusvahelise Õdede Nõukogu ja Euroopa Õdede Nõukogu tegevuses.