***LÕVI

Nädala esimeses osas (võimalik, et ka terve nädala jooksul) võid jätkuvalt kokku puutuda keeruliste olukordade ja raskesti käsitlevate inimsuhetega. Hoidu kiiruga tehtud otsustest ning ära otsusta uute tutvuste puhul inimeste üle esmamulje põhjal — see võib olla vägagi petlik. Loomingulises plaanis võid olla igati viljakas, ent raha- ja äriasjade liinis võid pange kolistada. Reedel ja laupäeval tasuks olla ettevaatlik potentsiaalselt ohtlikes olukordades.

***NEITSI

Endiselt võid kokku puutuda olukordadega, kus mingi sinu ettevõtmine või lihtsalt eluline situatsioon jõuab muutuse või teisenemise faasi. Või jõuad risteele, kus tuleb teha kindel ja konkreetne valik. Või on erinevaid töid ja sotsiaalseid kohustusi tavalisest enam. Mõju on tugevam nädala esimeses osas. Kuid nädal tervikuna soosib reisimist, suhteid välismaaga, kõike eksootilist ja seninägematut.

***KAALUD

Nädala esimeses osas on õhus veel Neptuuni poolt loodud ebamäärasust ja petlikkust. Asjad ei pruugi olla sellised, nagu nad esmapilgul paistavad. Hoiduma peaks olulistest lepingutest ja juriidilistest ettevõtmistest. Kuid Veenuse-Marsi sekstiil soosib suhteteema ja karjääri või muu ühiskondliku tegevuse harmoonilist sünteesi. Õige aeg laiaulatuslikuks organiseerimiseks, kus on vaja ka erinevate inimestega palju suhelda. Romantilises plaanis võid olla liialt nõudlik.

***SKORPION

Uus nädal võib kaasa tuua palju uusi ja inspireerivaid suhteid, mis pakuvad palju vaheldust ja tekitavad uusi mõtteid. Seda eriti nädala esimeses osas. Samas peaksid olema ettevaatlik kiiruga tehtud muudatuste suhtes — rabistada ei maksa, kõik tuleks korralikult läbi mõelda. Ka tuleks vältida sõltuvusse sattumist kellegi teise rahast või muudest vahenditest ja ressurssidest — seda peamiselt nädala teises pooles.